Vad är Swedish Music Hall of Fame?

Swedish Music Hall of Fame är en musikalisk samlingsplats dedikerad svensk populärmusik, tillika en utmärkelse som instiftats med syfte att hylla dem som haft betydande inflytande över dess utveckling.


Vem står bakom Swedish Music Hall of Fame?

Bakom initiativet står den fristående och ideella insamlingsstiftelsen Svenska Musikskattens Hus vars uppgift är att tillgängliggöra och sprida kunskap om den svenska musikskatten och därmed också etablera populärmusiken som en central del av vårt nationella kulturarv.


Hur länge har Swedish Music Hall of Fame funnits?

Stiftelsen som står bakom Swedish Music Hall of Fame grundades 2011. Året därpå offentliggjordes planerna på en samlingsplats för svensk populärmusik. I maj 2013 öppnades en permanent utställning om svensk populärmusik invid ABBA The Museum på Djurgården i Stockholm. Den 6 februari 2014 offentliggjordes namnen på de 12 artister och musikskapare som skulle bli de allra första att väljas in i det prestigefyllda Swedish Music Hall of Fame.


Finns det ett fysiskt Hall of Fame att besöka?

Den 4 maj 2018 öppnade vi en permanent Swedish Music Hall of Fame-utställning i Scenkonstmuseets lokaler i centrala Stockholm. Här kan du som besökare ta del av texter, filmer och ett antal unika objekt kopplade till de invalda.


Hur definierar vi populärmusik?

Vi har valt att sätta 1920-talet som startpunkten för vår berättelse eftersom det var då teknikutvecklingen möjliggjorde att musiken, genom radion och grammofonen, kunde flytta in i våra hem. Vår definition av populärmusik är bred och innefattar exempelvis folkmusik, jazz och metal vid sidan av mer kommersiellt framgångsrika genrer som hiphop, pop och rock.


Vem kan väljas in?

För att komma i fråga för en plats i Swedish Music Hall of Fame måste artisten eller musikskaparen ha skivdebuterat minst 20 år tidigare, ha gjort bestående insatser för svensk musik och haft betydande inflytande över populärmusikens utveckling i Sverige. Invalen sker inte kronologiskt där de äldsta per automatik väljs in först, utan har istället som ambition att årligen belysa mångfald, unikitet och banbrytande gärningar.


Hur ofta sker invalen?

Invalet till Swedish Music Hall of Fame sker en gång per år. I anslutning till offentliggörandet hedras de invalda med en intim hyllningsceremoni där samtida artister tolkar deras musik.


Hur många är invalda?

I dagsläget är 46 artister, musikskapare och producenter invalda i Swedish Music Hall of Fame.


Vem väljer in?

Urvalet till Swedish Music Hall of Fame görs av en namnkunnig expertjury vars sammansättning förändras årligen för att på så sätt säkerställa ständig vitalitet. För närvarande består juryn av Anna Charlotta Gunnarson (musikjournalist och tillika juryns ordförande), Kerstin Berhendtz (f.d. musikredaktör och programledare på Sveriges Radio), Lars Nylin (musikjournalist och författare), Tara Moshizi (programledare och kulturjournalist) samt Fredrik Strage (musikjournalist och författare). De redan invalda i Hall of Fame ingår i en så kallad ”stor-jury” med möjlighet att påverka vilka artister som de önskar se vid sin sida.

Även allmänheten välkomnas att lämna in förslag på personer som de anser förtjänar en permanent plats bland den svenska populärmusikens allra främsta.

 

Hur gör jag om jag vill föreslå en artist till Swedish Music Hall of Fame?

Har du förslag på artist eller musikskapare som du anser förtjänar en plats i Hall of Fame är det enklast att fylla i formuläret nedan. Alla tips vidarebefordras till vår invalsjury.

Nominera någon

Vem tycker du ska vara med i SMHOF