Tillbaka till nyhetsöversikt
2023-09-13
Sex nya namn är nu invalda

Se 2023 års invalda

I det nionde invalet till Swedish Music Hall of Fame väljs ytterligare sex artister in och tar plats bland den svenska musikhistoriens största.

Grundtanken bakom Swedish Music Hall of Fame är att hylla rikedomen i den svenska musikskatten och att bygga broar mellan generationer. De invalda måste ha skivdebuterat för minst 20 år sedan. Det långsiktiga syftet med Swedish Music Hall of Fame är att ge ett erkännande till personer som lagt grunden för svensk populärmusik och därigenom inspirera till nyskapande och utveckling inom musiken.

Inklusive de artister som presenterats idag har 72 namn valts in som av skiftande jurys genom åren samtliga ansetts haft stor betydelse för den svenska populärmusikens utveckling. Det är det ena kravet
för att kunna bli invald, den andra är att det gått minst 20 år sedan debuten.