Tillbaka till nyhetsöversikt
2022-06-15
Fem nya namn är nu invalda

Se 2022 års invalda

I det åttonde invalet till Swedish Music Hall of Fame väljs ytterligare fem artister och tar plats bland den svenska musikhistoriens största.

Grundtanken bakom Swedish Music Hall of Fame är att hylla rikedomen i den svenska musikskatten och att bygga broar mellan generationer. De invalda måste ha skivdebuterat för minst 20 år sedan. Det långsiktiga syftet med Swedish Music Hall of Fame är att ge ett erkännande till personer som lagt grunden för svensk populärmusik och därigenom inspirera till nyskapande och utveckling inom musiken.

Till SMHoF har från starten 2014 hittills 66 namn valts in. 2022 presenteras invalet i samarbete med Göteborgs stadsmuseum, där det även finns en utställning över priset som pågår till och med 30 december.