Svensk pophistoria

Det var grammofonens och radions intåg i samhället som möjliggjorde framväxten och spridningen av det vi idag benämner som svensk populärmusik. Några av pionjärerna var Ernst Rolf och Karl Gerhard, båda omåttligt populära revyartister under hela 20 och 30 talet. Evert Taube, tydligt inspirerad av den svenska visskalden Carl Michael Bellman, var en annan herre som slog igenom brett under den här tiden.


Snart 100 år senare kan vi se tillbaka på en period av enorm musikalisk mångfald och rikedom där varje enskilt decennium präglats av sitt speciella ”sound” och sina tidstypiska förutsättningar. Gemensamt för dem alla är dock att de i högsta grad bidragit till utvecklingen av svensk populärmusik och således också utgjort en nödvändig grogrund för de låtar och artister vi lyssnar på idag.


Nedan kan du läsa mer om de olika tidsepokerna och deras musikaliska signum. Texterna är skrivna av musikjournalisten Jan Gradvall.


Mycket nöje!