FAQ


Vad är Swedish Music Hall of Fame?

Swedish Music Hall of Fame är en samlingsplats dedikerad svensk populärmusik. Syftet är att lyfta fram de musikskapare och artister som spelat avgörande roller i utvecklingen av populärmusiken i Sverige, från 1920-talet och framåt.


Vad gör SMHOF?

En gång om året väljs ett antal musikskapare och artister in i Swedish Music Hall of Fame som ett led i att hylla det gångna seklets viktigaste aktörer inom populärmusiken. Därutöver arrangerar vi specialkonserter och andra evenemang som sprider kunskap om svensk populärmusikhistoria.


Hur länge har SMHOF funnits?

Stiftelsen bakom Swedish Music Hall of Fame grundades 2011. Det första invalet gjordes 2014.

Vem står bakom SMHOF?

Swedish Music Hall of Fame drivs av den ideella insamlingsstiftelsen Svenska Musikskattens Hus.


Vad är populärmusik?

Vi räknar 1920-talet som startpunkt för det vi definierar som populärmusik. Grammofonens och radions genomslag under denna period var avgörande för spridningen till landets hushåll av det vi idag benämner som svensk populärmusik. Genremässigt innefattar begreppet allt från revynummer till arenahouse, via jazz, folkmusik, dansband och metal.


Vilka är invalda?

Sedan 2014 har sammanlagt 39 svenska musikskapare och artister valts in i SMHOF. Dessa hittar du under rubriken Hall of Fame.


Vem bestämmer vilka som ska väljas in?

Juryn består av fem av Sveriges mest initierade musikkännare. För tillfället utgörs juryn av Anna Charlotta Gunnarson (musikjournalist och tillika juryns ordförande), Kerstin Berhendtz (f.d musikredaktör och programledare på Sveriges Radio), Lars Nylin (musikjournalist och författare), Tara Moshizi (radioprogramledare och kulturjournalist) samt Fredrik Strage (musikjournalist och författare). Juryns sammansättning ändras varje år för att på så sätt säkerställa ständig vitalitet. De redan invalda i Hall of Fame ingår i en så kallad ”stor-jury” som har möjlighet att påverka vilka artister och musikskapare som skall väljas in.


Vilka är kriterierna för att kunna väljas in?

För att komma i fråga för SMHOF måste musikskaparen ha skivdebuterat för minst 20 år sedan, ha gjort bestående insatser för svensk musik och ha betydande inflytande för populärmusikens utveckling i Sverige.

Hur gör jag om jag vill föreslå en musikskapare som borde väljas in i SMHOF?

Vad kul att du har förslag på personer som är värda att väljas in i Swedish Music Hall of Fame. Maila oss på info@smhof.se och skriv ”Tips till juryn” i ämnesraden. Eller skriv till @swmhof på Twitter under hashtag #TipsTillJuryn. Vi lovar att vidarebefordra alla tips till invalsjuryn.


Hur ofta väljs nya musikskapare in i SMHOF?

En gång per år presenterar vi nya invalda. Detta sker i samband med en ceremoni som brukar hållas under senvintern eller våren.