Hall of Fame

I utställningen kan besökarna läsa och lyssna till juryns motiveringar, läsa biografier, njuta av fantastiska porträtt och fotografier av de invalda. Självklart innehåller utställningen även musik. Musiken presenteras i form av speciellt utvalda musikvideos med samtliga 12 invalda.

Välkommen!

Hall of fame 2014 öppning

Se offentliggörandet/presskonferens den 6 februari 2014

_______________________________________________________________________________

Invalet 2014

Den 6 februari 2014 offentliggjordes vilka de första musikskapare och artister som valts in i Hall of Fame.

Dessa är:

 • Evert Taube
 • Jan Johansson
 • The Latin Kings
 • Nationalteatern
 • Cornelis Vreeswijk
 • Stina Nordenstam
 • Ebba Grön
 • Eva Dahlgren
 • Entombed
 • Monica Zetterlund
 • Roxette
 • ABBA

(se juryns motiveringar nedan).

Till Hall of Fame väljs musiker, låtskrivare, artister, producenter eller andra som har haft betydande inflytande för populärmusikens utveckling i Sverige.

2014 valdes tolv stycken svenska musikskapare och artister, som gjort avgörande och bestående insatser för svensk musik, in i Hall of Fame. Därefter tillkommer ett mindre antal nya namn varje år.

Urvalet har gjorts av en jury med musikjournalisten Jan Gradvall som ordförande. Övriga jurymedlemmar är Kersti Adams-Ray, journalist och tidigare programledare på SR och SvT, Per Sinding-Larsen, musikjournalist och programledare på SVT, samt Ametist Azordegan, musikjournalist, programledare och krönikör.

Det långsiktiga syftet med Hall of Fame är att hylla de personer som lagt grunden för svensk populärmusik och därigenom inspirera till nyskapande och utveckling inom musiken. En permanent Hall of Fame utställning kommer öppnas den 20 mars i vår anläggning, Djurgårdsvägen 68. De invalda kommer att hedras under hela året med hyllningskonserter.

Hall of Fame- 2014 (in English)

The first elections to the Hall of Fame:

 • Evert Taube
 • Jan Johansson
 • The Latin Kings
 • Nationalteatern
 • Cornelis Vreeswijk
 • Stina Nordenstam
 • Ebba Grön
 • Eva Dahlgren
 • Entombed
 • Monica Zetterlund
 • Roxette
 • ABBA

Those musicians, song-writers, artists, producers or others that have had significant influence on the development of pop music in Sweden can be elected.

Elections to the Hall of Fame will then be made annually and thereafter spotlighted with an exhibition and tribute concert of musical interpretations by contemporary artists at the Swedish Music Hall of Fame.

The selection is made by an expert jury with the music journalist Jan Gradvall as chairman. The other jury members are Kersti Adams-Ray, journalist and former anchor on Swedish public television; Per Sinding-Larsen, music journalist and anchor on Swedish public television; and Ametist Azoregan, music journalist, broadcaster and columnist.

To be elected to the Hall of Fame, the record debut must to have occurred at least 20 years before receiving the distinction. Therefore, for the first round of elections, those artists who had their debut in 1994 or earlier are of interest. The purpose of which is to guarantee an enduring historical value.

Juryns motiveringar

Evert Taube

Ulf Lundell har sagt: ”Det svenska folkhemmet byggdes inte till tonerna av Internationalen. Det byggdes till tonerna av Calle Schewens vals.” Det går inte att ge sig ut på en resa genom svensk populärmusikhistoria utan att kliva av och göra ett långt uppehåll vid hållplatsen Evert Taube. En musikalisk matros som seglade runt på världshaven och i kappsäcken tog med sig allt från argentinsk tango till provencalsk folkmusik. Evert Taubes melodier och texter är en lika oersättlig del av Sverige som tallar och bryggor. Så länge skutan kan gå kommer Taube att sjungas.

In English

Ulf Lundell has said: “The Swedish folkhemmet (home of the people) was not built to the tones of The Internationale. It was built to the sound of Calle Schewen’s Waltz.” A journey through the history of Swedish popular music is impossible without a longer stopover with Evert Taube, a musical seaman who sailed the seven seas and brought home everything from Argentinian tango to Provençal folk music. Taube’s melodies and lyrics are as irreplaceable in Sweden’s soul as pine trees and jetties. As long as the local ferry is running, people will be singing songs by Taube.

Jan Johansson

Gräv där du står. Det uttrycket sammanfattar Jan Johanssons musik och gärning. När han debuterade på den svenska jazzscenen i mitten av 1950-talet så försökte svenska jazzmusiker låta som sina amerikanska förebilder. Men med album som ”Jazz på svenska” från 1963 började Jan Johansson i stället göra sin helt egna jazz, baserad på svensk folkmusik och sina rötter i Hälsingland. Jan Johansson dog i en bilolycka 1968, men hans musik är högst levande och har återupptäckts av generation efter generation. Hans inflytande sträcker sig långt utanför jazzvärlden. Även singer-songwriters och tunga rockband lyssnar i dag på ”Jazz på svenska” och gräver där de står.

In English

“Dig where you stand.” That expression, meaning build on what you have, sums up the music and deeds of Jan Johansson. When he made his debut on the Swedish jazz scene in the mid-1950s, Swedish jazz musicians were trying to sound like their American role models. With albums such as “Jazz på Svenska” (Jazz in Swedish) from 1963, Johansson started creating his own jazz, based on Swedish folk music and his roots in the region of Hälsingland. Johansson died in a car accident in 1968, but his music lives on, being rediscovered by generation after generation. His influence reaches beyond the jazz world: even singer-songwriters and heavy rock bands are still listening to “Jazz på Svenska” today, and digging where they stand.

The Latin Kings

Hiphop är den enda svenska musikform och kulturyttring i dag som samlar svenskar från alla bakgrunder, religioner, bostadsområden och samhällsklasser.
En musikform som berättar om det andra medier missar och rapporterar från områden som inte syns på mediekartan. Dagens våg av svenska artister som rappar om sina liv på svenska kan spåras tillbaka till The Latin Kings. Titeln på gruppens debutalbum från 1994, ”Välkommen till förorten” var en programförklaring. The Latin Kings finns inte längre men den musikaliska kärnan i gruppen, Salazar Brothers, är mer produktiv än någonsin och fortsätter att vitalisera svensk musik.

In English

Hip hop is the only Swedish form of music and cultural expression today that brings together Swedes from all backgrounds, religions, addresses and classes of society. It is a form of music that discusses what other media miss, reporting from areas that just don’t make it onto the media radar. The wave of Swedish performers rapping about their lives in Swedish today can trace their roots back to The Latin Kings. The title of their debut album from 1994, “Välkommen till förorten” (Welcome to the Suburbs) was a declaration. The Latin Kings are no longer performing, but the musical heart of the group, the Salazar Brothers, are more productive than ever, and continue to invigorate Swedish music.

Nationalteatern

På 1800-talet skapade den litterära genren realismen rubriker genom att inte visa världen som den borde vara utan verkligheten som den faktiskt är, smutsig och motsägelsefull. Samma sak gjorde Nationalteatern i svensk musik. Utan moraliska pekpinnar så sjöng kollektivet Nationalteatern om droger och fester, klassklyftor och fackföreningar, kåldolmar och kalsipper. Realisterna i Nationalteatern gjorde musik för både folk och fä.

In English

In the 19th century, the literary genre of Realism created headlines by depicting the world not as it should be but as it actually was, dirty and capricious. Nationalteatern, the Swedish national theatre, did the same thing in Swedish music in the 1970s. Without a moral lectern, the collective from Nationalteatern sang about drugs and parties, class differences and unions, about life. The realists at Nationalteatern made music for everyone.

Cornelis Vreeswijk

Att komma till Sverige som invandrare. Att erövra ett nytt språk och försöka hitta sin plats i samhället. Genom åren har det blivit allt fler svenskar som kan relatera till den erfarenheten. Men den förste som förde in det outsiderperspektivet i svensk musik var den flygande holländaren Cornelis Vreeswijk. Med sitt oborstade och musikaliska språk, sin gatuattityd och sina sånger om de som befinner sig på samhällets botten, så byggde han broar från 1700-talets Bellman till dagens rappare. Med sin unika mix av ballader, poem och lite blues gjorde Cornelis tidlös musik som blivit en outbytbar del av Sverige.

In English

Migrating to Sweden, mastering a new language and trying to find your place in society: over the years, an increasing number of Swedes have gone through this experience. But the first to bring an outsider’s perspective to Swedish music was the ‘Flying Dutchman’ Cornelis Vreeswijk. With his rough and ready, musical language, his streetwise attitude and his songs about those from the bottom ranks of society, he built bridges from the Bellman of the 18th century to the rappers of today. With his unique mix of ballads, poems and a little blues, Cornelis’ timeless music became an irreplaceable part of Sweden.

Stina Nordenstam

Det bästa sättet att göra sig hörd har alltid varit att höja rösten. När Stina Nordenstam debuterande i början 1990-talet gjorde hon precis tvärtom. Med sin viskande sångstil och sina precisa kompositioner fick hon en hel värld att stanna upp och verkligen lyssna. Begreppet ”Quiet is the new loud” myntades långt senare men kan spåras tillbaka till Stina Nordenstam. Nina Persson i Cardigans har sagt att hon spenderade tio år med att försöka sjunga som Stina Nordenstam. Hon var inte ensam. Hundratals internationella artister har nämnt Stina Nordenstam som en avgörande influens. Hennes inflytande sträcker sig över jordklotet, över alla konstarter.

In English

The best way to make yourself heard has always been to raise your voice. When Stina Nordenstam made her debut at the start of the 1990s, she did the opposite. With her whispering style and precise compositions, she got the whole world to stop and really listen. The expression “quiet is the new loud” was coined much later, but can be traced back to Nordenstam. Nina Persson from The Cardigans has said she spent ten years trying to sing like Nordenstam. She was not alone. Hundreds of international performers have named Nordenstam as one of their greatest influences. Her quiet voice reaches all around the world, to every form of art.

Ebba Grön

Med Ebba Grön raderades avståndet mellan artister och publik. Det fanns ingen scen på de fritidsgårdar där trion spelade under sitt första år. Efter spelningarna gick publiken hem och bildade egna band. Ebba Grön var det viktigaste svenska punkbandet. Och är fortfarande. 35 år efter Ebba Gröns upplösning spelas gruppens sånger på nyinköpta gitarrer. Texterna fångar vad generation efter generation unga tänker och känner om framtiden. ”Gåupptilljobbetjobbajobba äta lunch/ samma sak händer i morgon/ jobbaåkatrickhemosättasigoglo/ det e inget liv det är slaveri”. Ebba Grön satte ord på känslor som aldrig tidigare artikulerats i svensk musik.

In English

Ebba Grön erased the gap between performers and audience. There were no stages at the youth centres where the trio performed during their early years. After the shows, audience members went home and started their own bands. Ebba Grön was one of the most important Swedish punk bands. And still is. Thirty five years after Ebba Grön split up, the group’s songs are still being played on newly bought guitars. The lyrics capture what generations of young people think and feel about the future. “Gotoworkandworkworkwork eat lunch/same thing happens tomorrow/workgohomesitdownandstare/this isn’t life this is slavery.” Ebba Grön put words to feelings that had never before been articulated in Swedish music.

Eva Dahlgren

När Eva Dahlgren 1987 släppte albumet ”Ung och stolt” sade hon i en intervju i Dagens Nyheter: ”Sluta se rock som enbart underhållning. Vi måste våga vara konstnärer”. Den inställningen har sedan dess präglat hennes egen musik. I en standardiserad musikvärld, präglad av snitslade banor som de flesta följer, har Eva Dahlgren i stället hittat egna, oupptrampade stigar, både vad det gäller melodier och texter. Samtidigt som hon varit privat och kompromisslös i sitt berättande har hon också nått de breda lyssnarskarorna. Eva Dahlgren har genom att klä av sig naken i sina låtar gjort svensk musik modigare.

In English

When Eva Dahlgren released her album “Ung och Stolt” (Young and Proud) in 1987, she said in an interview with the Dagens Nyheter newspaper: “Stop seeing rock as just entertainment. We have to dare to be artists.” That attitude has marked her music ever since. In a world of standardised music, with marked paths that most are content to follow, Dahlgren has found her own, uncharted way, both in her melodies and her lyrics. While being uncompromisingly personal in her narrative, she has also reached out to a wide audience. By stripping off completely, Dahlgren has made Swedish music more courageous.

Entombed

Hårdrock är lika typiskt för uppväxten i mellanstora mellansvenska städer som korpfotboll och mopeder. Hårdrock är svensk folkmusik med nitarmband istället för knätofsar. Efter två decennier med anglosaxisk hårdrock så blev ett svenskt band, Entombed, ett av de världsledande inom death metal. En subkultur som spridit sig över hela världen, muterats i olika varianter och efter 20 år fortsätter att vara lika vital. Entombed är en del av den tyngre internationaliseringen av svensk populärmusik – alla kategorier.

In English

Hard rock was as much a part of growing up in a Swedish town as football and mopeds. Hard rock is Swedish folk music, with studded wristbands instead of knee tassels. After two decades of hard rock in English, a Swedish band, Entombed, became a world leader in death metal. It is a subculture that has spread around the world, mutated into different variants, and after 20 years has kept its vitality. Entombed is part of the heavier internationalisation of every category of Swedish popular music.

Monica Zetterlund

Jazz förknippades till en början med svarta musiker på rökiga klubbar i New Orleans och New York. Monica Zetterlund började med att imitera sina amerikanska idoler, men hittade sin stil genom insikten att musik alltid kommer inifrån. Monica Zetterlund sjöng jazz som den lät i ett kök i Värmland, med tickande Moraklocka, lokaltidning genom brevinkastet och kokkaffe puttrande på spisen. Monica Z:s sätt att inte bara sjunga utan att leva sångerna har aldrig slutat inspirera andra sångare. Efter att Monica Z sjungit en sång så var den hennes.

In English

Jazz was initially connected with black musicians in smoky clubs in New Orleans and New York. Monica Zetterlund started off imitating her American idols, but found her own style through the insight that music always comes from within. Zetterlund sang jazz as it sounded in a kitchen in Värmland, with a ticking Mora clock, the local newspaper by the door, and coffee percolating on the stove. Monica Z’s way of not just singing but living her songs has never ceased to inspire other singers. But after Monica Z sang a song, it was hers.

Roxette

Popmusik i sin mest renodlade form handlar om att under tre-fyra minuter få lyssnaren att uppleva en förhöjd livskänsla. Få grupper i pophistorien har använt popformeln lika skickligt och kärleksfullt som den svenska duon Roxette med Marie Fredriksson och Per Gessle. Endast fyra svenska artister har genom tiderna toppat USA-listan. Roxette gjorde det fyra gånger. Låtar som ”The Look”, ”Listen To Your Heart”, ”It Must Have Been Love” och ”Joyride” har blivit evergreens som aldrig slutar spelas på radion.

In English

Pop music at its purest involves getting the listener to experience an enhanced sense of life for three or four minutes. Few groups in pop history have used that formula as skilfully and lovingly as Swedish duo Roxette, comprising Marie Fredriksson and Per Gessle. Only four Swedish acts have ever topped the US charts. Roxete did it four times. Songs like “The Look,” “Listen To Your Heart,” “It Must Have Been Love” and “Joyride” have become evergreens that never disappear from radio play lists.

ABBA

Mansdominans och machokultur präglar musikhistorien, liksom i samhället i stort. Mitt i allt detta kom Abba – två kvinnor, två män – och gjorde låtar som var öppna för alla oavsett kön, sexualitet och ålder. Även dansgolvet är en politisk plats. En plats för frigörelse. Det är också skillnad på hitlåtar och hitlåtar. Det finns de som ligger på listorna några veckor. Det finns de som fortsätter att sjungas efter flera decennier. För varje år som går, desto starkare och mer outslitlig ter sig Abbas sångkatalog.

In English

Male dominance and a macho culture are characteristics of musical history, and of society at large. And then came ABBA – two women, two men – making music open to everyone, regardless of gender, sexuality or age. The dance floor is a political arena too, a place for liberation. There is also a difference between hits and hits. Some stay in the charts a few weeks. Then there are those that people are still singing decades later. Abba’s list of hits gets stronger and more enduring every year that passes.


Till Hall of Fame väljs musiker, låtskrivare, artister, producenter eller andra som har haft betydande inflytande för populärmusikens utveckling i Sverige.

Första inval till Hall of Fame kommer att offentliggöras den 6 februari 2014.

År 2014 väljs de första 10-15 svenska musikskapare och artister, som gjort avgörande och bestående insatser för svensk musik, in i Hall of Fame. Därefter tillkommer ett mindre antal nya namn varje år.

Urvalet görs av en expertjury med musikjournalisten Jan Gradvall som ordförande. Övriga jurymedlemmar är Kersti Adams-Ray, journalist och tidigare programledare på SR och SvT, Per Sinding-Larsen, musikjournalist och programledare på SVT, samt Ametist Azordegan, musikjournalist, programledare och krönikör.

Det långsiktiga syftet med Hall of Fame är att hylla de personer som lagt grunden för svensk populärmusik och därigenom inspirera till nyskapande och utveckling inom musiken.

In English

Hall of Fame

Starting this February, Swedish musicians, producers and songwriters will be selected for the Hall of Fame. A jury will be responsible for the annual selections, with the artists inducted each year being announced in the spring.

Hall of Fame – Facts

• A milestone in Swedish music history will be forged when the first celebrated elections to the Hall of Fame will be announced.
• At a ceremony in March 2014, those elected to the Hall of Fame will be commemorated with a tribute concert of musical interpretations by contemporary artists.
• Elections to the Hall of Fame will then be made annually and thereafter spotlighted with an exhibition at the Swedish Music Hall of Fame.

Those musicians, song-writers, artists, producers or others that have had significant influence on the development of pop music in Sweden can be elected.

To be elected to the Hall of Fame, the record debut must to have occurred at least 20 years before receiving the distinction. Therefore, for the first round of elections, those artists who had their debut in 1994 or earlier are of interest, an innovation borrowed from the American Rock and Roll Hall of Fame, where the border is laid at 25 years. The purpose of which is to guarantee an enduring historical value.

The selection is made by an expert jury with the music journalist Jan Gradvall as chairman. The other jury members are Kersti Adams-Ray, journalist and former anchor on Swedish public television; Per Sinding-Larsen, music journalist and anchor on Swedish public television; and Ametist Azoregan, music journalist, broadcaster and columnist.